Archive for 2009. december

Évekkel ezelőtt kiagyalt tervek

29/12/2009

A nemzsidó világban faji káosz előidézése már régi zsidó terv. 1850-ben Marx Károly (igazi neve Mozes Mordechai Levy), zsidó rabbik fia és unokája, kiadta kommunista kiáltványát. Ebben a család fölszámolását, az országok és nemeztek megszüntetését javasolja minden vallással és erkölccsel egyetemben. Ki kételkedik abban, hogy mindez ma beteljesedőben van? A bizonyíték körülöttünk van a színes bevándorlással és a hivatalosan támogatott elkorcsosulással, a házasság és család erőteljes megtámadásával, általában az erkölcs támadásával, a pornográfia, a szexuális videók, a szexuális kilengések, a zene helyett játszott dzsungeli hangzavar és ordítozás, amelyről azt állítják könnyen hívőknek, hogy az művészet . és mindez végtelenül.

Egy levélben Marx Károlyhoz, melyet a La Revue de Paris hozott nyilvánosságra, a zsidó Baruch Levy ezt írta: “A zsidó nép a saját messiása lesz. meg fogja szerezni a világuralmat más fajok kiirtásával, a határok megszüntetésével, a királyság megszüntetésével és a világköztársaság létrehozásával.”

Mindez ma nagyon közel áll a megvalósításhoz. A nemzetközi zsidóság tervének majdnem teljes sikerét a következők tették lehetővé:

[b]1. A pénz irányítása.
2. A médiák irányítása.
3. A pénz és médiák irányításával együtt járó könyörtelen gyakorlat, amely tömegek menekülését és a kulcsszemélyek manipulál

A faji törvények

29/12/2009

A brit zsidók tanácsának cionista küldöttei megfogalmazták a “faji törvényeket”, melyet most jóváhagyott a köztörvényi hatóság és több más bizottság. Azt első faji kapcsolatok törvényét az alsóház munkáspárti főjogásza, a bevándorolt orosz zsidó, Sir Frank Soskice javasolta 1965-ben. Ennek erőteljes kibővítését szavazta meg az alsóház 1976-ban, például megszüntette azt a kikötést, hogy a királynak kell megvizsgálni a szándékosságot fajgyűlölet miatti elítéléseknél. A törvény megszavazásakor az alsóház 635 tagjából 132 volt jelen. Ismert dolog, hogy számos parlamenti tag magánemberként ellene van a faji kapcsolatok törvényének, de féltek attól, hogy ha nem szavazzák meg a törvényt és fölszólalnak ellene, akkor:
1. a zsidó tömegmédia befeketíti őket “rasszistának” mondva, ami miatt a növekvő számú “etnikai kisebbségi” körzetekben nem szavaznának többet rájuk
2. A zsidó szervezésű “antirasszista / antifasiszta” ‘bérelj ki csőcseléket céljaidra’ céltábláivá lennének.
És így ezt a fontos törvényt a képviselők 80%-ának távollétében szavazták meg. Hála ezeknek a gyáva árulóknak, hogy a zsidók keresztülvihették parlamenti komédiájukat és akaratukat keresztül tudták vinni a brit nép többségének ellenére.

Ezt követőleg sok hasonló törvénytervezetet mutatott be az alsóházban a litván zsidó államtitkár, Leon Brittan(isky), aki ma az európai unió komisszárja.

Lehet hogy csodálkozik, hogy miért támogatta a hazai iroda a faji viszonyok törvényét olyan nagy mértékben. Eltekintve a zsidó titkároktól és a sajtóban kampányoló csoportoktól, mint a zsidó képviselők testülete, az egyik legfontosabb faktor ennél a zsidó polgári alkalmazottak színfalak mögötti befolyása, ebből egy különösen jellemző típus Neville Nagler.

Az 1970-es és 80-as években Nagler volt a hazai iroda vezetője aki faji kapcsolatokért volt felelős. A zsidó krónika büszke volt befolyására a middlesexi hivatalos zsidó hitközségben. Nyilvánosságra hozta, hogy ha a kabinet minisztere a fajok kapcsolatáról beszélt, Nagler mindig jegyzetelt a beszéd alatt. Az újság szintén megírja, hogy Nagler rendszeresen találkozott a zsidó képviselők bizottságával. Ezek a jelentések igazolták, amit bevándorlásellenesek mindig gyanítottak, hogy miért volt a képviselők bizottsága olyan jól informálva tevékenységükről, személyzeti és személyes körülményeikről. A bizottság gyakran kifecsegett ( leányvállalataival, szervezeteivel és kiadványaival és a zsidó krónika hencegő cikkeivel) olyan ismereteket, melyeket csak hivatalos (Azaz rendőrségi különleges alosztály) segítségével lehetett volna megszerezni. Mint ismeretes, a hazai iroda hozzáfér ezekhez a titkos adatokhoz.

A hazafiak még jobban megdöbbentek, amikor 1991 elején a zsidó krónika kiharsogta, hogy Nagler visszavonult a a hazai bizottságból és kinevezték teljes állású főnöknek a zsidó képviselők testületének élére!

A fajkeverés halálosabb veszély mint a hidrogénbomba

29/12/2009

Könyvében: “Halálosabb mint a hidrogénbomba” Leonard Young repülőgépparancsnok azt állítja, hogy a színes bevándorlásnak csak két oka van:
1. Hogy keveredéssel bemocskolja és tönkretegye fajunkat.
2. Hogy degenerált városi csőcseléket produkáljon, melyet bárminemű forradalomra föl lehet használni.

Világosan azonosította a valódi hajtóerőt Nagybritannia tönkretevésére, amikor ezt írta: “a bankrendszer, melyet 1694-ben csempésztek be ebbe az országba, és azt követőleg az egész világon ez volt annak fő módja annak, ahogy a zsidók nyomorúságot és szegénységet hoztak mindenhová. Pénzügyi manipulációikkal ők voltak a legtöbb háború, a gazdasági és társadalmi bajok okozói. Sikerült nekik irányítást szerezi a kormány fölött és a médiák fölött (sajtó, rádió, TV, filmek, könyvkiadók, hírügynökségek, stb.) és így el tudták nyomni az igazságot hazugságot propagálva. Ennek segítségével hülyítették és csapták be az embereket és hajtották bele az ezt követő legöngyilkosabb irányzatokba, ameddig a zsidók nem jutottak abba a helyzetbe, hogy úgy hiszik, harapófogójukban tartják a világot a nemzetközi intézményekkel és néhány fajta ellenállhatatlan világrendőrség segítségével, melyet ők irányítanak.

Ha azt hiszi, hogy Nagybritanniában nincs cenzúra, próbáljon meg venni könyvemből egy példányt “bármelyik jobb könyvesboltban” vagy vegye ki azt valamelyik könyvtárból.

Az ENSZ a világkormány prototípusa. Egy ismert zsidó, Harold Wallace Rosenthal ezt írta vallomásaiban: “Az ENSZ nem más, mint a csapda ajtaja, amely a vörös világ hatalmas koncentrációs táborába vezet. … Mi (azaz a zsidók) irányítjuk az ENSZ-et.”

Az ENSZ irányelveiben kimondja, hogy nemzetközi kereszteződésre van szükség és egységes világlakosságra. Az egymást követő brit kormányok támogatták ezeket a célokat aláírva az ENSZ alapokmányát. Az ENSZ alapokmányát legnagyobb részben Alger Hiss írta, Roosevelt elnök fő külpolitikai tanácsadója. Hissre később rábizonyították, hogy kulcsembere volt a szovjet kémkedésnek Amerikában. Eltekintve Hisstől és az őt föladó embertől, ennek a hálózatnak minden embere – beleértve a szovjet követség alkalmazottait, akik ezt irányították, zsidó volt.

1912-ben Israel Cohen írt egy könyvet a kommunista taktikáról, melynek címe “faji program a 20. század számára” volt. Ez jóshatásúnak bizonyult: “Észre kell vennünk, hogy pártunk legerősebb fegyvere a faji feszültségek. A sötét fajok tudatába hívjuk, hogy őket évszázadokon keresztül elnyomták a fehérek, és ezzel beadjuk nekik programunkat. A gyarmatosítás és imperializmus kifejezések hasznos eszközei propagandánknak. Amerikában körmönfont módon fölhecceljük a négereket a fehérek ellen, a fehérekbe bűntudatot nevelünk bele a négerek kizsákmányolása miatt. Segíteni fogjuk a négereket hogy sikereket érjenek el az élet minden területén, a szakmájukban, sportban és szórakoztatásnál. Ilyen tekintély birtokában a fehérek keveredni fognak a fehérekkel amely kiszolgáltatja Amerikát (és Nagybritanniát) céljainknak.”

Ezért dolgozik bankárok irányította TV-nk és szórakoztató iparunk gőzerővel azon, hogy segítse a négereket, és ezért vannak néger és ázsiai bemondóink, akik ‘híreket’ mondanak és a gyerekeket szórakoztatják. Hogy mennyire sikeres volt propagandájuk, azt az mutatja, hogy növekvő számban akadnak britek, akik faji öngyilkosságra képesek, és összeköltöznek a sötét fajokkal korcsokat produkálva. Ezt végigvive állandó és megfordíthatatlan tönkretételt jelent Nagybritanniának és a brit népnek, és pontosan ezt akarják a pénz urai.

Az angliai színes bevándorlás valódi oka

29/12/2009

A valóság az, hogy a gengszter bankárok akik a pénzügy és kommunizmus alkotói, a ‘brit’ parlamentet is irányítják a színfalak mögött. Az alsóház csupán az árulók háza. Évekig minden párt politikusai elősegítették a pénzhatalom terveit és szándékait, és nem törődtek a brit nép érdekeivel. Ennek nem is lehetne jobb bizonyítéka színes bevándorlásnál.

A bennszülött brit nép világos óhaja ellenére és olyan módon, amit csakis hazaárulónak lehet nevezni, körülbelül 10 millió fajilag nem asszimilálható idegent hoztak a már túlnépesedett szigetre. A jövevények között vannak nyugatindiaiak, afrikaiak, indiaiak, pakisztániak, bangladesiek, irániak, vietnamiak, tamilok, fülöp-szigetiek, arabok, egyiptomiak, indonéziaiak, malajziaiak, dél- és közép amerikaiak, kínaiak, görög és török ciprióták,
stb., nem is említve a nagyszámú ‘majdnem fehért’ Déleurópából. Most további milliók állnak előttünk Hongkongból és Törökországból, ha a törökök folyamodását elfogadják az ‘európai’ közösségbe. Az ellenségességet, melyet ezek a népcsoportok velünk szemben kimutatnak, gyakran csak azok az ősi gyűlölködés haladnak meg, melyet egymás iránt táplálnak.

Miért teszik ezt országunkkal? Mert a mindenható nemzetközi bankárok, a Rothschildok, Warburgok, Rockefellerek és társaik elhatározták, hogy minden népet a világkormány hatalma alá vetnek ha akarják, ha nem, és az egyes országok azonosságának széttöréséhez a legjobb eszköz a nép keveredése. A világkormánypárti szónok, Abraham Feinberg rabbi elmondta: “Egy világ- egy faj: ez nyilvánvalóan a fajok közötti házasságra bátorít föl.”

Nagybritanniát választották ki a bankárok első áldozatukként a közös piac érdekében és más világkormány szerkezetek érdekében, melyeket kialakítanak. Hogy biztosítsák, hogy nemzetünk szétverése teljes és állandó, a bankárok megállapították, hogy egyedi angolszász-kelta népünket ki kell pusztítani mint különálló népcsoportot az erőszakolt fajkeveréssel feketék, sárgák és barnák hordáival, akiket szándékosan hoznak országunkba ezzel a céllal.

Eustace Mullins könyvében, a zsidók történetében idézte Rabbi Rabinovitch beszédét 1953-ból Budapesten, amely világosan megmutatja a zsidó bankárok szándékait: A fekete és fehér keverése a fehér ember végét jelenti … Így a fehér faj el fog tűnni és legveszélyesebb ellenségünk csak emlékként él tovább.”.

A politikusok, akikre ön szavaz, teljes mértékben együttműködnek a bankárokkal ebben a stratégiában. Hogy fölgyorsítsák a rombolás tempóját, és hogy fajunkat és nemzetünket bomlasszák, és hogy több új idegen bevándorlónak legyen hely, a brit népet a tömegpropaganda elárasztja az eszmével, hogy csökkentsék saját számukat abortusszal, sterilizációval, a férfi ondóvezetékének elkötésével és fogamzásgátlással. Gondoljunk vissza rá, hogy a tömegmédia alkalmazottai éppen úgy mint a parlamenti képviselők csak engedelmes szolgái és jólfizetett alkalmazottai a nemzetközi zsidó összeesküvésnek.

Fajunkat és nemzetünket most pusztítják ki. Mit tesz ön ez ellen? Szavazata bármelyik parlamenti pártra a sátáni bankárokat támogatja és saját fajtánk pusztítását.

Más szavakkal az egyesült Nyugat és Keleteurópa fogja a zsidó világkormányt megelőzni.

29/12/2009

A keleti blokk országai liberálisabbak és demokratikusabbak lesznek, előkészítve beolvadásukat az európai egyesült államokba. Több milliárd fontos hitelről Lengyelországnak az EU-tól vitatkoznak hogy segítsék gyenge gazdaságát. Ez azt jelenti, hogy brit pénzt és árukat ömlesztenek Lengyelországba ahelyett hogy a brit népnek segítenének. A lengyelek keményen dolgoznak, jelenlegi gazdasági zavaraik a nemzetközi bankárok és az előző kommunista kormány korrupt szövetségének a terméke.

Nemrég hozták nyilvánosságra, hogy az ipari országok – beleértve Nagybritanniát – megegyeztek abban, hogy 36 milliárd fonttal segítik az új európai demokráciák fejlődését. Ezzel párhuzamosan egy új európai központi bankot állítanak föl hogy a föltörekvő keleteurópai országokat kölcsönnel lássa el. Ezt új problémákat fog szülni, mert újra pénzt állítanak elő semmiből, mint kamatot hozó adósságot.

Mi annak az állításnak az alapja, hogy a brit munkások munkabér emelkedése éleszti az inflációt?

Egy újonnan alapított európai központi bank ezért apránként föl kell hogy állítsa a zsidó világ központi bankot egyféle pénzzel. Már megindultak a törekvések az egységes európai pénz létrehozására.

Jelentős, hogy a keleteurópai országok “új demokratikus pártjainak” sok vezetője zsidó. A lengyel választók tiltakoztak a zsidók hatalma ellen.

Miért volt a változás Keleteurópában?

29/12/2009

A jelenlegi mozgás Oroszországban és máshol az úgynevezett vasfüggöny mögött, hogy a kommunizmusnak emberibb arcot adjon, lehet hogy csak propaganda hogy becsapja és gyöngítse a nyugat népeit. De emlékezzünk vissza David Ben Gurion, Izrael első miniszterelnök szavaira, melyek a Look folyóiratban jelentek meg 1962 január 16-án: ” A világ képe 1987-ben .. a hidegháború a múlté lesz. A nemzetközi nyomás és az Oroszországi értelmiség nyomása több szabadságért és a tömegek nyomása, hogy életszínvonaluk erősödjön, lehet, hogy a Szovjetunió fokozatos demokratizálásához vezet.”

“Másfelől a dolgozók és parasztok fokozatos befolyása és a tudósok növekvő politikai jelentősége lehet hogy az Egyesült Államokat jóléti állammá változtatja tervgazdasággal. Nyugat és Keleteurópa független államok szövetsége lesz szocialista és demokratikus kormánnyal – a Szovjetunió kivételével , mint szövetségi eurázsiai állam. Minden más földrész a világszövetségben egyesül, melynek nemzetközi rendőrség fog rendelkezésétre állni. Jeruzsálem lesz az emberiség legfelső ura.”

A cionizmus és a kommunizmus zsidó ikertestvérek

29/12/2009

Douglas Reed azt állította, hogy a kommunizmus és cionizmus a keleteurópai zsidó gettókban születtek, az egyik, hogy felülről, a másik pedig alulról aknázza alá a kormányt, és hogy ezeknek a mozgalmaknak a végcélja ugyanaz: a zsidó világkormány.

Szaudi Arábia királya, Fejszál, akit, mint tudjuk, megöltek, leleplezte a kommunizmust, amikor úgy írta le a cionizmust, mint a “kommunizmus anyját” egy interjúban, melyet a Newsweek hetilap nyomtatott ki 1970 december 21-én. Hozzátette: “Segített a kommunizmus elterjedésében. Most az USA-t akarja gyöngíteni és ha a terv sikerült a világot öröklik. Ez nagy összeesküvés. Ők [Oroszország és Izrael] csak becsapják az arabokat, de valójában a cionistákkal szövetkeztek … a cionizmus és kommunizmus kéz a kézben dolgoznak – hogy megállítsanak minden olyan intézkedést a Közel Keleten, mely a békét visszahozná. “

Az amerikai titkosszolgálat kimutatja a kommunizmus mögött álló zsidókat

29/12/2009

Az USA katonai kémszolgálatának ezredese, John Beaty azt állította könyvében, a vasfüggöny Amerika fölött-ben, hogy zsidók kényszerítették a kommunizmust Oroszországra, ugyanannak a törzsnek a tagjai szivárogtak be az amerikai kormányba és államirányításba és ők lettek Amerika külpolitikájának igazi igazgatói. Továbbá ők irányították az amerikai médiákat, agymosták az embereket, aláásták az alkotmányt és belülről tették tönkre Amerikát.

Robert Williams őrnagy, az amerikai kémkedéstől könyvében a végső világrendben azt fedte föl, hogy a kommunista mozgalmon belül zsidó világhatalmi mozgalom rejtőzött és hogy az angolszászok, akiket alá kell aknázni, lágyítani, agymosni, fajukat a sötét fajokkal keverni, ha a cionisták győzni akarnak. Azt jelezte előre, hogy a fő stratégák ki fogják robbantani a harmadik világháborút a cionista Izrael, melyet Amerika és a nyugati világ támogat és az arab-mohamedán világ között, akik mögött a szovjetek állnak, de a tényleges cél a nyugat és a kommunizmus ipari és katonai erejének összeroppantása volt. A kommunizmust csupán ideiglenes fegyvernek tekintette a zsidók kezében, és azt jósolta, hogy a zsidó világállam ennek a háborúnak a romjaira épülne. Végkövetkeztetése: “Ha Amerika népe nem szerzi vissza kormányát és nem töri le a cionista gépezetet, annak a gépezetnek az őrültjei kisöpörhetik az emberiséget a Földről.”

A ‘hidegháború’ csalás volt

29/12/2009

Körülbelül fél évszázada a nyugat sok milliárd fontot vagy dollárt költött arra, hogy megvédje magát egy olyan ellenségtől, melyet maga alkotott és ma is ő tart fönn. Oroszországban a kommunizmus sok éve összeomlott volna már, ha a nyugati segítség állandó infúziói nem segítették volna. És miért? Mert a zsidók, akik mindkét felet irányítják, kifosztották a nyugatot hogy fölépítsék kommunista rendszerüket mellyel fenyegetik a világ többi részét.

A szovjet hadigépezet szinte teljesen nyugati alkotás, és olyan dolog nincs, mint “szovjet technológia” – csak nyugati technológia szovjet földön. 1917 óta a “szovjet technológia” 90-95%-a az Egyesült Államokból és Nyugateurópából származik. Mi építettük föl, vagy adtuk el, vagy ajándékoztunk el a kommunistáknak az acélművektől kezdve a az autógumi gyárakig, a rézbányáktól a gépkocsikig, az űrhajótól a számítógépekig mindent. Jordan őrnagy naplójából (New York, 1951) kiderül, hogy Amerika szállított a szovjeteknek “anyagok tonnáit, hogy atombombát gyárthassanak.” Baillie Grohman parancsnok állította egy Candour (őszinteség) című brit újságban, hogy Oroszországnak teljes hozzáférése volt a brit technológiához. Antony Sutton professzor részletes tanulmányt írt a kelet-nyugati kereskedelemről és amit fölfedezett, az a nemzeti öngyilkossággal volt egyenlő: A Szovjetuniónak adott katonai segítség. Tények tömegével bizonyította és igazolta, hogy “Oroszországot Amerikában csinálták.”

John Stockwell az amerikai CIA-tól megszegte titoktartási esküjét, hogy leleplezhesse könyvében az ellenség keresése során, hogy Amerika és Oroszország nem ellenségek hanem hű szövetségesek, akik ugyanazt a célt akarják elérni: az egyetlen szocialista-kommunista világdiktatúrát (lásd Frank Capell könyvét: Henry Kissinger, a szovjet ügynök.)

Marschalkó Lajos a Világhódítók c. könyvének 227 oldalán idézte Chaim Weizmannt (a Rotschild-kinevezte vezetőjét a cionista zsidóságnak a 20. század első felében.): “Egy nép vagyunk a látszólagos repedések, törések és véleménykülönbségek ellenére az amerikai és szovjet demokrácia között. Egy nép vagyunk és nem érdekünk, hogy a nyugat fölszabadítsa a keletet, mert ha megtenné, és fölszabadítaná a rabszolga népeket, akkor ez elkerülhetetlenül megfosztaná a zsidókat a világbirodalom keleti részének vezetésétől.”

Bankárok irányítják a kapitalizmust és a kommunizmust,

29/12/2009

A brit tengerészeti titkosszolgálat egy volt igazgatója, Sir Barry Domville admirális memoárjaiban, admirálisból hajósinas c. művében azt írja, hogy a parlamentet a színfalak mögött judeo-szabadkőműves kombináció irányította. Guy Carr parancsnok könyvében, parasztok a játékban idézi Domvillet, aki ezt állítja: ” A nemzetközi zsidóság, kiknek vezetői a zsidó bankárok, volt a titkos hatalom a világ minden forradalmi mozgalma mögött.”

(Carr véleménye szerint a titkos erő, amire Domville hivatkozott, valójában a szabadkőműves szekta, akik illumináti néven voltak ismertek. A titkos társaságok és bomlasztó mozgalmak sok tanítványa állította, hogy az illuminátiak zsidók voltak intellektuális eszméikben – és valószínűleg vezetőik személyében is. Sok kabbalai és ezoterikus hitet vett át zsidó szövegekből. Az illuminátiak technikái és véleményei sokszor igen hasonlítanak cion bölcseinek jegyzőkönyveihez. Így ebben az értelemben Domvillenek és Carrnak is igaza van.)

Gengszter bankárok és finanszírozók alkották meg a kommunizmust és az évek során ők tartották életben masszív nyugati infúziók segítségével. Ők alkották és irányították azt. A kommunizmus és kapitalizmus közti ellentét csak látszat. A bankárok Douglas Reed szerint messzemenően “óhajaikat az ezek között a tömegek közötti összeütközéssel akarták elérni”. Éppen nemrég adott brit bankárok szövetsége 3 milliárd font hitelt Kínának és 2 milliárd körülit Szovjetoroszországnak. Ez azt jelenti, hogy 5 milliárd font hitelt adtak a kommunistáknak azért, hogy vegyenek brit árukat – főleg fejlett technológiai javakat, melyeket használhatnak ellenünk a következő háborúban. Gondoljuk csak meg, hogy mennyit segített volna az az öt milliárd font a rosszul fölszerelt kórházaknak, az idősebbeknek és testi sérülteknek.

A kapitalista nyugatot és a kommunista keletet pontosan ugyanazok a személyek irányítják. “Nemrég adott fajunk egy új prófétát a világnak, de két arca van és két neve: az egyik oldalon Rothschildnak hívják, és ő a vezetője minden kapitalistának, a másikon Marx Károly, azok apostola, akik a többieket el akarják pusztítani.” Blumenthal, Judisk Tidskrift, 1929, Svédország.