Az ENSZ (NWO) szerepe… és szeptemberi jelentése

Az Egyesült Nemzetek Szervezete, vagyis az ENSZ alapokmányát 1945. június 26-án San Franciscóban írták alá, s még ugyanabban az évben, október 24-én lépett hatályba, egy humanista és békés megjelenés álcája alatt, de a valóságban kemény egyéni érdekek érvényesülése alapozta meg létrejöttét. Winston Churchill és Roosevelt együtt dolgozták ki a Atlanti Charta-t 1942-ben, és 26 további országban ténylegesen megkezdte működését. 1939-es beszédében, Churchill Németország megsemmisítéséről beszélt a lengyel kampányban, de mai is az ellenséges államok listáján van, 70.000 amerikai és 40.000 brit katona jelenlétében.
Az ENSZ New York-i épületét David Rockefeller adta! Az ENSZ-tagság az államiság elismerésének egyik jelképe lett, noha hivatalosan ez nem feltétele új államok létrejöttének: az ENSZ-nek a mai napig nem tagja például a vitatott hovatartozású Tajvan, a vallási központként önállóságot élvező Vatikán állam, a szintén vitatott státuszú Dnyeszter-menti Köztársaság, de Svájc is csak 2002-ben döntött úgy, hogy belép. A világszervezet alapító okmánya szerint tagja lehet minden békeszerető nemzet, amely az alapokmányban foglalt kötelezettségeket vállalja és a szervezet megítélése szerint e kötelezettségek teljesítésére képes és hajlandó, tagja lehet. Már a második főtitkár, Dag Hammarskjöld is megmagyarázhatatlan körülmények között halt meg 1961. szeptember 18-án, észak-Rhodesia felett, de csak 1998-ban jelentek meg a baleset körülményeiről szóló “titkos” dokumentumok.
Az ENSZ megalakulása óta a “romlás” útvonalát képviseli. Igyekszik átnyomni a WHO 6-os pandémiás fokozatú H1N1 influenza és globális immunizációs programját, mert nagyon jó ez a gyógyszeripari érdekek számára, főleg, ha az adott nemzetek képviseltetik magukat az ENSZ-ben! Szeptember 5-én és 6-án a főtitkár, Ban Ki Mun: Alpbach-ban, Ausztriában tartott ENSZ ülését, amelyen a Világ Jövője Programot körvonalazták. Képmutatóan fejezték ki, a bürokraták igényeinek megértéséhez a megjegyzéseket. A program csökkentené a világ népességet, és a szándékosan elszegényítené az iparosodott országokat. A program neve 50/50/50.
Mintha találkoztunk volna ezzel, az EKB 2010. január 25-én kiszivárgott, majd a sajtóból cenzúrázott tervezetében (Dayli Telegraph), amiben az európai gazdaságok leépítését, a nemzeti kormányok szuverenitási jogköreinek lekorlátozását, és a katonai irányítás bevezetését irányozták elő. ‘Csak” a népességcsökkentés nem szerepelt benne, de Európa lakosságának kiirtása előtt, még ki kell fizetniük a kiirtás költségeit!

Mit is tartalmazott a szeptember 5-6 közötti “megbeszélés”?

Gazdasági visszaesés, élelmiszer-bizonytalanság, éghajlatváltozás, járványok, migráció, a fegyveres konfliktusok, stb…
A pénzügyi szektor összeomlott, következtében korlátozott a hitelezés, ez erőszakosan növelt munkanélküliség veszélybe sodorta az országok gazdaságát. A “pénzügyi válság, viszont valójában nem más, mint az üzleti alapok és származékaik eltávolítása, amit a bankok animálnak. A pénz nem értéktelen, de értékkel bíró pénzt csak a “pénzügyi elit” kapott/kap, amíg a népesség többi része csak papírokat.
Bizonytalanságot teremt az élelmiszer-ellátás, ami oka főleg a Rockefeller Alapítvány tulajdonát képző, Monsanto-nak fizetett vetőmagárak, ill. Monsanto további tulajdonosok GMO érdkeltségei.
ENSZ még mindig fújja a magáét az éghajlatváltozásról, és a CO2 kibocsátásról, bár a koppenhágai klímacsúcs előtt dicséretes módon hackerek fértek hozzá az IPCC e-mail-es adataihoz. A koppenhágai klímacsúcsra hazudozni tértek be csak a résztvevők!
Csak a makacs, korrupt politikusok beszélnek arról, hogy csökkenteni kell a CO2-kibocsátást, az éghajlat javítása érdekében, viszont a lakosság nagyobb energiaköltségeket és számlákat fizet ki! Mese a járvány, viszont veszélyesek a vakcinákba kevert nanorészecskék, szkvalén és thiomersal, ami megint csak az ENSZ érdekeit szolgálja.
Az európai ipari országokban tapasztalható migráció (migráció a déli országokban és Afrikában) különösen fájdalmas. A népesség elöregedése, a fejlett országok alacsony születési aránya mellett (melyet tovább csökkent az ellenőrzött és célzott családmegsemmisítés), és a megnövekedett bevándorlás, ill. “etnikumszaporítás”, a kulturális identitás elvesztését eredményezi az európai országokban. Ez végül jelentkezik is a lakosság arányaiban, a bevándorlók, vagy az elszaporított lélekszámú etnikum többségként jelenik meg, és a bennszülött lakosság már a szegénységben vezeti a fizetési versenyt. Már nem szokatlan az egy európai munkahelyre 4 eltartott arány!
Már Roosevelt is azt mondta: “A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha valami történik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a tervek ilyen módon is kialakításra kerültek.”

Amikor az ENSZ-jelentés, a szervezett bűnözésről és a kábítószer-kereskedelemről beszél, vádolja Nyugat-Afrikát, amíg Koszovóban kábítószer centrumot alakítottak ki, melyben német politikusok is érintettek. Ezek után érthető, hogy az ENSZ jelentés szembetűnően beszél az internet felöl érkező veszélyről, mivel számos weboldalon megjelent a 9/11 valós jelentése, és a politika botrányos összefonódásai. A hatalmi struktúrák agymosása, a média monopóliumok betáplált véleményein keresztül, az abszolút hatalom megőrzéséhez szükséges független gondolkodásnak álcázott diktatatúra, belátható időn belül cenzúrázza az internet szolgáltatókat. Ekkor már csak az olyan különleges műholdas közvetlen információ források jelenthetnek hozzáférést, mint pl. a NETZ.

A fokozott politikai akarat számára egyértelműen szükség van, hogy elkerülje a status quo visszaállítását, hogy előmozdítsák a szabályozási mechanizmus létrejöttét… Ez azt jelenti, egyszerű szavakkal, hogy el kell kerülni a társadalmi átmenetben a különbségeket. Ez is csak akkor, ha azonos feltételek érvényesülnek a szegénységben. (megbüntetni a leginkább kiszolgáltatottakat). Azonban még közel sem vagyunk a végén, a diktatúra újjáépítésében, bár a bérek, a szegénységi küszöb alattiak, és elérik a “görcsküszöböt”.

Ez magában foglalja a nemzeti határok megszüntetését (pl. EU-Európában), valamint az integrációt egész országok vonatkozásában, a különböző korábbi migrációs hullámok szerint. Az ebből eredő szegénység, a városi központokban tovább terjed. Továbbá emeli a keveredést az eredeti lakossággal -, mivel nem csak az uniós országokban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban katasztrofálisak a mutatók – de már Svájc-ot is elárasztják bevándorlókkal. Erről már az “Európa kiirtása Bilderberg módra” írásomban is kitértem, és angolra lefordítva, Európa számos országába eljutott! A reagálások minden várakozást felülmúltak!
A fiatalok hiánya révén, tudatos politika, a családi megsemmisítése! Helyettesíteni kell külföldiekkel – lehetőleg Afrikából, mint ahogy Svájcban már javasolták a közelmúltban, félmillió ápoló behozatalát Afrikából. Magyarországon, és cigányok lakta országokban ugyanez történik csak a beépített etnikummal! Felháborító, hogy ilyen javaslatok érkeznek az EDA-tól. A célja, az ENSZ (NWO) művelet! A kötvény-mentes alkalmazottak könnyebb átruházhatósága, már Huxley könyvében is le volt írva. Az egyetlen azonosítás ott, a munkavállaló azonosítása a munkájuk során, míg a többi szabadidőben a család nem fog szerepet játszani, de a zene, a kocsmák és a kábítószer-használat igen. Ezeknek a “munkavállalóknak” nincsenek kötelezettségeik, viszont egy ország számára a potenciális bűnözőket jelentik. Ugyanakkor az államokban a szociális rendszer is összeomlik, mert az alacsony keresetűeknek nincs járulékfizetése a szociális rendszerben. Roosevelt azt mondta: “A politikában semmi sem történik véletlenül …).

Az ENSZ (csakúgy, mint politikusaink) fecsegése mindig az “üvegházhatású gázok” (levegő-gáz -, és átlagos CO2) körül forog, már felháborító! Az IPCC koppenhágai klímacsúcsán kiderült, hogy egy hacker behatolt a rendszerbe, és kimásolta az IPCC összes anyagát, majd nyilvánosságra is hozta ezeket a fájlokat. Amikor lebuktak a “csaló személyzet” tagjai, az IPCC a hazugságai nyilvánossá váltak. Az emberek számára is ismertté vált az igazság! A koppenhágai klímacsúcsot átkeresztelték a “hazugság Hagen-re”! Ban Ki Mun számunkra, ahogy a többi európai politikai vezető is, vakmerő, kalandor, és felelőtlen hazugok.
Az ENSZ, Rockefeller végrehajtó szerve, ahogy akarata elsődleges! A népesség csökkenése az elsődleges cél. Ennek következménye, hogy az emberi fajt nem fenyegeti a CO2. CO2 nélkül nem növekednek a fák. Az USA-ban azt tanácsolják, hogy küldjenek még benzin-fogyasztású gépeket az ültetvényeken keresztül a növény növekedés felgyorsítására.
De Rockefeller vágya az emberi faj 80 90%-al való csökkentése, mivel szerinte a CO2 az emberek kilégzéséből származik. Az én naiv kérdésem: “Ki hajlandó önként abbahagyni a légzést?”.

Az 50-50-50 kihívások:

Ez az igény a tiszta cinizmus! 2050-re a CO2-kibocsátást 50%-kal csökkenti a fel … és az emberiséget is. Tehát, ha a Rockefellerek-nek szentelt ENSZ írja elő ezt a célt, akkor az azt mutatja, az ENSZ, egy embertelen rendszer.
Ezzel elismerték a globális kormányzást – a globális kormányt, ami semmi más, mint “egy világ kormány,” egy totalitárius világban. Az ENSZ panaszkodik, hogy az eddig még meglévő nemzetállamoknak, meg kell érteniük ezt!

A H1N1 projekt korai csökkenése, lejáratódása, az Internet csapása a hazug tömeggyilkos gazemberekre! Az Interneten ismertették a vakcina adjuvánsokat, mint a szkvalén és a thiomesal közzétett adatai! Számtalan esetben fordult elő, hogy az amerikai katonák, az első Iraki háborúban súlyosan megbetegedtek a szkvalén miatt.
Az egyetlen dolog, amit az ENSZ-főtitkár még találgatás tárgyává tesz: miből szőtték azt a szalagot, ami az ő száját befogja? Különös tekintettel arra, hogy Őt tette a vazallusává a gyógyszeripar. A kormány milliókért, milliárdokért vakcinát vásárolt, és végső soron minden polgárnak, az adóiból befizetett pénzét fizeti ki rá. Emlékezzünk, a Gyurcsány-Bajnai kormány, és jelenleg már az Orbán-kormány is a vakcinázást “reklámozza” televíziós hírcsatornáin.
Pénzért, hatalomért, pillanatnyi túlélélésért minden politikusnak el kell adnia magát és népét az ENSZ népírtó parancsára?

Kérdésem lenne néhány illetékeshez:
1. Ki képviselte az ENSZ szeptember 5-6. közötti “tanácskozásán Magyarországot?
2. Miért nem emelte fel a hangját, a csökkenő létszámú, kifosztott Magyarország érdekében?
3. Minek fizetjük a HM-et, ha permetezőgépeket sem képesek megállítani, lelőni?
4. Mire büszke Orbán Viktor? Arra, hogy 10 millió halálraítélt miniszterelnöke lehet az Ő “jóvoltából” is?
5. Teljesen hülye-e minden illetékes, hogy hallgatólagos, gyáva sunnyogással tűri családja, saját maga, és rokonai megmérgezését, valamint arra, hogy nemzettársai halálából, nyomorából, kínhalálából vásárol magának “egy kis” további időt?
6. A chamtrailezés után ukrajnai mintájú “vérzéses tüdőpestis” permetezés következik-e, majd H1N1 kényszervakcinázás, hogy a spanyolnátha vírusát túlélők immunrendszere sem tudjon védekezni?
7. Nem gondolják, hogy elég volt az ország árulásból?

A sorok között olvasva, tudva, hogy mit jelent: Jugoszláviát – már feláldozta a Szabad Kőművesek érdekeiért bűnszövetkezetbe tömörült, Clinton-család. Bill Clinton már arról ismert az USA-ban, hogy ő a kapcsolat a kábítószer-kereskedelemben. Ez volt a célja Jugoszlávia megsemmisítésének, lefoglalása bányászati anyagainak, és a természeti erőforrásaik elpusztításának. Ezért volt fontos Nemzetközi Bíróság elnöke elé vonszolni Milosevics-et, és hogy elkerülje a kínzásokat, a saját életét kioltani – vagy meggyilkolták. Az utóbbi változat a valószínűbb. Egy lengyel kormány elpusztítása után semmi sem érthetetlen!
A “törvény” vagy a “jog” érvényesülésén alapuló büntetőjogi banda, semmit sem bíz a véletlenre!

Röviden, az ENSZ egy bűnözőkből álló csoport, és az őket kiszolgáló kormányok is! A polgárok ezen a világon azt hiszik, hogy a kormányuk, és az ENSZ olyan intézmény, amely megvédi őket! Tévedtek!

Tulok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s


%d blogger ezt szereti: