Háború és hidegháború a nemzetek ellen

Sokak szerint, a világban uralkodó áldatlan állapotokat csak egy háborúval lehet feloldani, ill. normalizálni, és ezt követően megszüntetni. A globalista rendszer maga alá gyűrte a Föld kormányainak jelentős részét, és adminisztratív diktatúrákkal terrorizáltatja kormányaikkal a rendszerébe kényszerített nemzeteket, miközben kiépítette katonai hídfőállásait világszerte.
Több hidegháborús korszak követte egymást az elmúlt 100-150 évben. Minden ilyen időszak a globál-cionisták fokozatosan növekedő térnyerését eredményezte. Fertőzött Európa, az USA, Dél -és Közép Amerika, Kanada, Ausztrália, Afrika és Ázsia egy része. A felsorolt területek szoros gazdasági kapcsolatban állnak a világ, még fertőzésmentesebb részeivel. A világ legnagyobb felvevőpiacai, az USA és Európa gazdaságai fokozatos leépítésre kerültek, és kerülnek, ezzel gazdasági átstrukturálódásra kényszeríti, a még tőlük irányítás-független államokat. A legtöbb ember átsiklott az EKB (Európai Központi Bank) januári tervezete felett, amiben a gazdaságok leépítése, a nemzeti kormányok szuverenitási jogainak lekorlátozása és katonai irányítás bevezetése szerepel. Az USA területén épült “gettók”, már a Bush elnökségek idején elkészültek. A hidegháború folyományaként Európa országaira is ez vár, de előtte kiéheztetéssel, a nyilvánosan prostituálódó politikai vezetés szennyesének kiteregetésével lázadást szítanak, hogy indokot teremtsenek a katonai irányítás bevezetésére! A célok érdekében, újabb, és újabb hidegháborús fegyverek, fegyverzetrendszerek jelennek meg, mert a második évezred elejére már nem csak a fegyverkezési verseny nyomorítja meg a versenyben résztvevő országok lakosságát költségterheivel, hanem a természeti, meteorológiai, geofizikai és légkörfizikai, információs, akusztikus és elektromágneses hullám, tudatmódosítási és biológiai fegyverek egyre nagyobb mértékű alkalmazása. Ezek a “fegyvernemek” a 70-es, 80-es évektől kaptak egyre nagyobb mérvű kutatási és fejlesztési kereteket, mert felhasználóik rájöttek, hogy ezen fegyverrendszerek a világ bármely pontján szinte azonnal bevethetők, Alkalmazásuk esetén, általában nem ismert a támadás forrása, az ezeket alkalmazó országok nem tömörültek korlátozásokat végrehajtani képes szervezetekbe, mint például az atomsorompó szerződés. A kibernetikai terrorizmus és bűnözés kiszámíthatatlan irányokba tereli az új hadviselést. Az ilyen támadások érintik az infrastruktúrák, pl. áramellátás, telekommunikáció, közlekedés, szállítás és más logisztikai hálózatokat, gazdasági szektorokat, vízellátást, de a teljes meg is semmisítheti ezeket.
A természet normál működésébe történő beavatkozások nagymértékben befolyásolják az energetikai rendszereket is. Venezuela energiaellátása vízerőművekre épült, az utóbbi évek tartós szárazsága, atomerőművek építését tette szükségessé. A szél és napenergiát óriási infrastrukturális beruházásokkal felhasználó országok jelentős megtérülési idő növekedést könyvelhetnek el maguknak a chamtrail-ezés miatt kiesett energiatermelés és az árvizek okozta mezőgazdasági -és állattenyésztési termeléskiesések miatt. Az élelmezési terület éghajlat-befolyásolás áldozataként, éhségövezetek nagyszámú kialakulásához vezetett, és ez a tendencia, a folytatódó tevékenység miatt egyre nagyobb méreteket ölt jelenleg. Az chamtrail tevékenység a NATO “égisze” alatt fut. HAARP rendszerekkel több ország rendelkezik, de kifejezetten nagy emberáldozatokat követelő tevékenységet, az USA és Izrael folytat. Itt megemlítendő, hogy az Észak-Amerikát érintő hurrikánok kialakításával az USA, Oroszországot vádolja, ahogy a szecsuáni, és Haiti földrengések amerikai előidézését az oroszok igazolták.
A szakemberek paradigmaváltás tartanak szükségesnek, de ennek váltásnak a legnagyobb ellenfele a pénzügyi területeken keresztül gazdasági nyomást gyakorló bankárkaszt politikája, rabszolgarendszer bevezetésére való törekvése.
A HAARP (hárfa) projektet tudományos légköri megfigyelési kísérletként, a chamtrail-ezést a légkör felmelegedése elleni küzdelemként tálalják, miközben a “légkörkísérletek” durva beavatkozások, a Föld energetikai, vízháztartási, és légköri működésébe! Bolygónk egy önszerveződő és önszabályozó asztrofizikai zárt rendszer és mint ilyen, korábban, az emberi tevékenység megjelenése előtt, is megélt “globális” felmelegedéseket, üvegházhatásokat, pólusváltásokat és jégkorszakokat, de mindezen “veszélyek” sem indokolják bolygónkkal és a nappal végzett kísérleteket!


“(lézer-torpedó, azaz egy adiabatikusan komprimált lézer üreg-rezonátorból kibocsátott nyaláb) közelít a Nap felé. Később hatalmas robbanást okozva.”
Az alkalmazott új fegyverzetek jelentős része frekvencia fegyver, és mint ilyenek elég széles spektrumban működnek. Az alacsonyfrekvenciás fegyverek esetében a szónikus, kis hatótávolságú infrahang és ultrahang fegyverek fejlesztése, a I. Vh. óta tart. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1978-as munkadokumentuma szerint az embere legveszélyesebb frekvencia a 7-8 Hz közötti. Ez a rezonáns frekvenciája a húsnak, és nem csak elméletileg szakítja szét a belső szerveket, és töri el, végtagokat, ha elég nagy intenzitással sugározzák. Hét Hertz az átlagos gyakorisága az agyi alfa ritmusnak is, így ez a frekvencia alacsony intenzitással már nem veszélyes, hanem pihentető. A nagyobb expozíciójú ilyen infrahang viszont epilepsziás rohamokat válthat ki, valamint félelmet is.


A közzétett eredmények szerint, a NASA kutató, GH Mohr által bemért frekvenciák között, 0 Hz és 100 Hz-es értékeken, a 150-155dB, jelerősséggel előállított rezgések, a mellkasfal fájdalmával, légzésritmus változásokkal, szájbetömés érzéssel, fejfájással, köhögéssel, vizuális torzítással, fáradtság érzésével jár. A későbbi kutatások megállapították, hogy szemgolyót érő 19 Hz-es rezgés torzítja a látást.
Az alacsony frekvenciák alkalmazása a szoros összefüggésben van a Föld felszíne, és az ionizált “vezető” réteg, az ionoszféra közötti elektromágneses rezonátor-üreggel, az úgynevezett Schumann-üreggel. Ebben az üregben az elektromágneses hullámok folyamatos rezgésben vannak, így bizonyos tartományokban rezonanciák léphetnek fel. A Schumann-rezonancia csúcspontja ma 7.8 Hz, (esetenként 7,83 Hz-ben határozzák meg) ami a légkör állapotának függvényében kissé változhat. A rezonancia-hullámok kvázi-állóhullám rendszert alkotnak a földfelszín és az inoszféra között. Ez a frekvencia “amelyhez 23400 km-es hullámhossz tartozik” nevezhető a Föld saját skalár-hullámának (Vagyis, a fél-hullámhossz nagyjából a Föld átmérőjével egyezik meg). Mivel az elektromosan pozitív ionoszféra az összességében negatív töltésű földfelszín ellenpólusa, így a két réteg között állandó a potenciálkülönbség. Ez a feszültség rendszeresen kisül, amikor a Földön valahol kitör egy vihar. Schumann megállapította, hogy az ionoszféra és a földfelszín közötti energia kisülések melléktermékeként rendkívül alacsony frekvenciájú rádióhullámok keletkeznek, amelyek képesek rezonálni az üreg elektromágneses hullámaival. Ezek a “rezonáns” rádióhullámok nemcsak behatolnak a Földbe, hanem felerősödve hatalmas állóhullámokat keltenek, amelyek képesek hosszú időn át stabilak maradni. A kvázi-állóhullám frekvencia pontos értéke szintén 7.8 Hz. Ezek a rendkívül alacsony frekvenciájú hullámok (ELF-hullámok) katonai hasznosítása kézenfekvő. Miután ezek a hullámok majdnem veszteség nélkül képesek behatolni a földfelszínbe és az óceánok vizébe, kitűnően alkalmazhatók föld alatti objektumok lokalizálására, tengeralattjárók felderítésére vagy a velük folytatott kommunikációra, (Amerikában egy egész városnak fáj a feje ettől) valamint “a szeizmoionoszférikus csatolást kihasználva ” földrengés-keltésre is.
Ezzel megérkeztünk a HAARP rendszerekhez, bár a frekvenciafegyverek tárháza sok egyéb, mást is tartogat számunkra, vagy inkább ellenünk.
A HAARP és SURA rendszerek is a 7,8 Hz-es hullámokat termelnek, un.”mellékhatásként”, és az is érdekes hogy az ember és a legtöbb emlős mérhető agyhullámai normál állapotban is a 7.8 Hz körüli tartományba esnek.
A behatárolható területre lesugárzott elektromágneses alacsonyfrekvenciájú hullámok tömeges pszichikai, gondolkodási és érzelmi, hatások kiváltására is alkalmasak. A korábban ismertetésre került, a Svédországban kiépített LOIS és LOFAR rendszerek is elsősorban tudatmódosítási céllal épültek.
A láthatatlan, nagy távolságból csapást mérő, korlátozottan behatárolható fegyverzetrendszerek mellett, feljebb gyalogolva a frekvenciaskálán, az ultrahang fegyverek következnek, kihagyva az Irakban is alkalmazott hallható frekvenciájú zajkeltéssel sokkoló eszközöket.
Az ultrahangfegyverek, az un. “nem halálos” katonai eszközök kategóriájába tartoznak. Tömegoszlatásra és “kényszerítő kihallgatásra” használják és ebben kulcsfontosságú a “Fehér zaj”. Szenzoros deprivációs technikák kiválóan alkalmasak a zavargások elfojtására. A hangrobbantásban, két némileg eltérő, elviselhetetlenül magas hangú ultrahang frekvenciát irányítanak (16.000 Hz és 16002 Hz) a “lázongókra”. A két frekvencia, kombinálva a “kitermelt” frekvencia 32002 Hz-es és 2Hz-es. Az eredmény, a lázongók “kényszerítően kívánják, hogy valahol máshol kellene lenniük”. A hangrobbanás okozta fehér zaj nem tévesztendő össze a “rózsaszín” zajjal, ami a két fülben, kihasználja az agyműködés azon tulajdonságát, hogy a két frekvencia különbsége is megjelenik az agyban. Az egyik fülbe 800, a másikba 810 Hz-et sugározva, nyugtató, pihentető 10 Hz-es hullámok is megjelennek.
A kommunikációra használatos frekvenciák is fegyverként használatosak, mivel a 150 kHz-től 22 GHz-ig terjedő sávokon önti ránk a média a szemetet.
A mikrohullámú fegyverek széles skálán mozognak. A tömegoszlatásra kifejlesztett “önjáró”, 95 GHz-es “mikrohullámú sütőktől”, mely felületi égető érzésen kívül komoly károsodásokat is tud okozni,


az SDI “illetve későbbi utódai a BMD, valamint az MD keretében folytatott kísérletek eredményeként létrejött röntgen, valamint deutérium-fluorid, és hasonló lézerekkel, amelyeket sikeresen kombináltak nem-konvencionális lövészeti technológiákkal. Egy ilyen eszköz például a hibrid-lézernek és a hypervelocity rail gun-nak az összeházasítása, amely eszköz, a gravitációs gyorsulás százezer-szeresével is képes kilőni plazma-lövedékeket. (intenzitásuk több, mint 10 MW/cm2.) A közben kibocsátott Cserenkov-sugárzás miatt tűnhet egy ilyen lövedék “lézer-torpedó”-nak.
A mikroelektronika és a mikromechanika kombinációjából megszülettek a 100 nanométer alatti, vagyis a sejtmembránon is áthatolni képes nano-robotok. A MEMS-ek (Micro-Electro-Mechanical Systems), óriási változásokat hoznak létre, és alapjaiban változtatják meg kémkedés, időjárás-szabályozás, és biológiai rendszerek működését. Az érzékelőkkel, lézerekkel és kommunikációs adó-vevőkkel ellátott, és egymással kommunikáló, részben intelligens, nehezen észlelhető miniatűrök felhasználási területe szinte végtelen. Egy éve még a bőr alá ültethető azonosító chip-ek miatt aggódtak a H1N1 oltás “áldozatai”, miközben az USA szinte minden államában már gyártották és gyártják ezeket a parányi kémkedésre, az emberi szervezet működésébe is beleavatkozni képes eszközöket. Természetesen a “másik oldal” sincs lemaradva! A technikai fejlődés eredményeként kiléptek a kutatási fázisból a quantum processzorok, és az atomi szinten létrehozott logikai egységek. Együttes alkalmazásuk rosszabb rémálmot tud elővarázsolni, mint a Terminátor filmek, kombinálva a Csillagok háborújával, mert ott, a történetben még harcoltak.
Láthatatlan, távoli fegyverek ellen kell harcolni, ami ellen kevés egy-egy ország.
Manapság Európában már nem tudni, hogy mi fog a vegyi csíkokat húzó NATO permetezőgépekből a fejünkre hullani (vírus, baktérium, vegyianyag, vagy nanorobot), mert a bérenc, “elkötelezett”, vagy megfélemlített kormányok hallgatnak, és a szellemileg alultápláltabb tagjaik, abban reménykednek, hogy ők is kiválasztottak lehetnek a túlélésre, de kinek kellene ennyi jellemtelen, gerinctelen, megbízhatatlan, bűnöző “ember-formájú”? A nagy megmérettetésnél a mérleg másik tányérján nem a Talmud lesz a súly!
Az alvó, megtévesztett, és saját kis világába zárkózó emberek óriási tömegeinek kell felfogni világszerte, hogy a bolygó emberiségét kiirtani, és a bolygó kisajátítását célként kitűzők kiszolgálásával, a saját, és családjuk sírját ássák!

 

Tulok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s


%d blogger ezt szereti: